[:nl]Culinair ontdekken met Leuven Inside Out.

Beste lezer,

Via een (maandelijkse) blog willen we je bij Leuven Inside Out op de hoogte houden van de verschillende trends binnen het toerisme en geven we je graag mee wat er nog allemaal te ontdekken valt binnen onze mooie stad.

Bij Leuven Inside Out merken we dat mensen alsmaar meer inpikken op culinaire belevingen. Onze hapjeswandelingen worden alsmaar populairder en onze deelnemers reageren steeds enorm enthousiast. Daarom is het voor ons tijd om een stapje verder te gaan met deze culinair toeristische belevingen. Binnenkort kan je bij ons terecht voor volwaardige culinaire wandelingen waarbij je de keuze hebt uit twee formules. Een driegangenmenu met aperitief, voorgerecht en hoofdgerecht of een viergangenmenu waar een dessert bij komt. Uiteraard wordt het culinair genieten afgewisseld met een gegidste wandeling waar we naargelang de gekozen formule drie of vier plaatsen bezoeken. Onze culinaire wandeling zullen we meestal van start laten gaan in het Penta Hotel waarna we doorwandelen naar onze partners Balls and Glory en Brasserie Improvisio. Die laatste is een ware verborgen parel gelegen op een schitterende locatie. Uiteraard zullen in de toekomst zich ook andere partners aan onze culinaire wandeling toevoegen.

Met onze culinaire wandelingen willen we bezoekers van onze stad, die toch sowieso ergens iets gaan eten, de kans geven om in één klap meteen verschillende horecazaken te ontdekken. Dit afgewisseld met het nodige educatieve entertainment waarmee we bijzondere plaatsen in de stad ontdekken. Onze culinaire wandelingen zullen zich richten op groepen en zullen doorgaan op aanvraag. Ons gloednieuwe concept is vanaf september operationeel. Hou dus zeker onze website en sociale media in de gaten voor de nieuwste updates, of contacteer ons alvast vrijblijvend voor meer informatie.[:en]Discover culinary delights with Leuven Inside Out.

Dear reader,

Through a (monthly) blog, we at Leuven Inside Out want to keep you informed about the different trends in tourism and we’d like to give you an idea of what’s still to be discovered in our beautiful city.

At Leuven Inside Out, we notice that people are increasingly taking on culinary experiences. Our snack walks are becoming more and more popular and our participants are reacting very enthusiastically. That’s why it’s time for us to go a step further with these culinary tourist experiences. Soon you can come to us for fully-fledged culinary walks where you can choose from two formulas. A three-course menu with aperitif, starter and main course or a four-course menu to which a dessert is added. Of course, the culinary enjoyment is interspersed with a guided walk where we visit three or four places, depending on the chosen formula. We will usually start our culinary walk at the Penta Hotel after which we will continue to our partners Balls and Glory and Brasserie Improvisio. The latter is a true hidden gem located in a beautiful location. Of course in the future other partners will also join our culinary walk.

With our culinary walks we want to give visitors of our city, who are going to have something to eat somewhere anyway, the chance to immediately discover different restaurants in one fell swoop. This alternates with the necessary educational entertainment with which we discover special places in the city. Our culinary walks will focus on groups and will take place on request. Our brand new concept will be operational from September. So be sure to keep an eye on our website and social media for the latest updates, or contact us for more information.

 [:]